Các tiêu chuẩn về quản lý việc chiếu xạ thực phẩm

0
2815

Việc chiếu xạ trên thực phẩm được quản lí thông qua luật và tiêu chuẩn quốc gia cũng như quốc tế về: loại thực phẩm được chiếu xạ, mục đích chiếu xạ, nồng độ và liều lượng chiếu xạ…

Ở Việt Nam, ngày 14 tháng 10 năm 2004, Bộ Y tế đã ra Quyết định số 3616/2004/QĐ_BYT về việc ban hành “Qui định vệ sinh an toàn đối với thực phẩm bảo quản bằng phương pháp chiếu xạ”.

chiếu xạ
Thực phẩm chiếu xạ. Ảnh minh họa

Bảng: Danh mục thực phẩm được phép chiếu xạ và giới hạn liều hấp thụ tối đa.

irradiatedfoods

www.foodnk.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here