Hệ thống tra cứu phụ gia thực phẩm chính thức từ VFA (Cục An toàn thực phẩm). Bạn có thể tra cứu theo tên tiếng Việt, tên tiếng Anh, theo INS hoặc theo nhóm thực phẩm. Tra cứu các loại, chủng loại phụ gia hiện được cho phép dùng trong thực phẩm, tra cứu đầy đủ các thông tin cơ bản về nhóm thực phẩm được dùng, liều dùng, hàm lượng cho phép..v.v.